dobré rady zadarmo
aký text má byť na firemnej pečiatke

Žiaden zákon pre firemnú pečiatku nepredpisuje konkrétny text. Doporučujeme ale z praktického hľadiska pokiaľ chceme pečiatkovať daňové doklady, tak na pečiatke by malo byť minimálne:
 • názov firmy
 • úplná adresa
 • IČO a DIČ

 • tieto údaje majú byť uvedené presne tak ako je to uvedené v živnostenskom liste a pod. (Zákon o účtovníctve)
 • Mimo toho pečiatka môže obsahovať ďalší text napr. telefón, e-mail a všetko čo považujete za potrebné mať uvedené.

A môže potom vyzerať takto:


Ak máte prevádzkáreň, tak pečiatka by mohla vyzerať nasledovne: • názov prevádzkárne
 • uvedené "Prevádzkareň" - a úplna adresa
 • názov firmy
 • úplná adresa
 • IČO a DIČ

 • tieto údaje majú byť uvedené presne tak ako je to uvedené v živnostenskom liste a pod. (Zákon o účtovníctve)
 • Mimo toho pečiatka môže obsahovať ďalší text napr. telefón, e-mail a všetko čo považujete za potrebné mať uvedené.


 • Ak chcete mať logo mohla by pečiatka vyzerať takto :
  A mohla by byť aj viacfarebná a vyzerať aj takto: