registratúrne pečiatky povinné pre každú organizáciu a firmu - pokračovanie

Správa registratúry je zabezpečovanie evidovania, tvorby, ukladania a ochrany registratúrnych záznamov, zabezpečovanie prístupu k nim a zabezpečenie ich vyraďovania. Správu registratúry definuje zákon NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach. Všetko o tom najdete .... viac infoMáte ďalšie možnosti výberu - málo využívané

 • Ručné RETRO drevené pečiatky DR4560 + ručná / samonamáč. dátumovka

 • Ručné plastové pečiatky WAGRAF 3460 + ručná / samonamáčacia dátum

 •   Ručné dátumovky bez textu

 •   Plastové - samonamáč. dátumovky WAGRAF DATUS - autom. bez textu

 •   Kovové - samonamáčacie dátumovky WAGRAF D110 - automat bez textu • Ručné RETRO plastové pečiatky 3460 + ručná alebo samonamáčacia dátumovka
  Pri rozmere 34 x 60 mm cena je 15,69 / 18,66 € s DPH - zriedkavé použitie + cena za osobitnú dátumovú pečiatku je 5 € alebo 6 € podľa výberu .... viac info
  Ručné plastové pečiatky WAGRAF 3460 + ručná alebo samonamáčacia dátumovka
  Pri rozmere 34 x 60 mm cena je 15,69 / 18,66 € s DPH - zriedkavé použitie + cena za osobitnú dátumovú pečiatku je 5 € alebo 6 € podľa výberu a href="polan_d55_ram.htm" target="_blank">.... viac info
  Ručné dátumové pečiatky - bez textu
  3 mm číslice v tvare 15.10.2009 cena je 3,29 / 3,91 € s DPH - zriedkavé používanie

  Samonamáčacie dátumovky plastové - pečiatky WAGRAF datus - bez textu
  3 mm číslice v tvare 15.10.2009 cena je 5,05 / 6,00 € s DPH - najčastejšie použitie

  Samonamáčacie dátumovky kovové - pečiatky WAGRAF D110 - bez textu
  3 mm číslice v tvare 15.10.2009 cena je 16,37 / 19,91 € s DPH - častejšie používanie