registratúrne pečiatky povinné pre každú organizáciu a firmu

Správa registratúry je zabezpečovanie evidovania, tvorby, ukladania a ochrany registratúrnych záznamov, zabezpečovanie prístupu k nim a zabezpečenie ich vyraďovania. Správu registratúry definuje zákon NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach. Všetko o tom najdete ....Najviac sú žiadané zákazníkmi a doporučujeme:

 • Samonamáčacie plastové - pečiatky POLAN D7 - automat s dátumom

 • " večné " plastové - MODICO D2 pečiatky PRE INK s dátumom

 • Samonamáčacie kovové - pečiatky WAGRAF D140 - automat s dátumom


 • Samonamáčacie plastové - pečiatky POLAN Dx - automat s dátumom
  Pri danom rozmere 32 x 42 mm cena je 31,20 / 37,44 € s DPH, málo používaná - doporučená cartrigde modrá
  " večné " plastové - pečiatky MODICO D2 PRE INK s dátumom

  Pri danom rozmere 35 x 55 mm cena je 34,03 / 40,84 € s DPH, časté použitie - doporučená cartrigde modrá  Samonamáčacie kovové - pečiatky WAGRAF D140 - automat s dátumom

  Pri danom rozmere 40 x 60 mm cena je 49,08 / 58,41 € s DPH, najviac používaná
  - doporučená poduška modrá  Sú ale aj ďalšie možnosti, ktoré sú ale využívane minimálne a pokračovanie informácii o nich najdete